Oslo (31) 0.jpg

Produkter och marknader

Vår koncern består av cirka 30 olika bolag. Den operativa verksamheten drivs lokalt med separat ledning för varje vertikal i respektive land. För att få en jämförbar och hanterbar överblick aggregerar vi siffrorna och rapporterar varje bransch på nordisk nivå som ett affärsområde. Inget affärsområde står för mer än 25 % av omsättningen vilket ger en god riskspridning i koncernen.

Affärsområde Auto

Inom affärsområde Auto erbjuder Vitec programvaror för fordons- och maskinbranschen i Danmark, Estland, Finland, Norge och Sverige. Produkterna stödjer arbetsprocesser för bland annat bilförsäljning, bilverkstäder, däckhotell och distribution av bildelar. Här kan du läsa mer om vårt produkterbjudande inom Auto på respektive marknad:

Auto i Danmark
Auto i Estland
Auto i Finland
Auto i Norge 
Auto i Sverige

Affärsområde Energi

Vitec utvecklar avancerade prognossystem för elhandlare och beräknings- och kartsystem till nätägare av el- och fjärrvärmenät. Den geografiska marknaden för affärsområde Energi utgörs av Norden, Baltikum, övriga Europa samt Mellanöstern. Här kan du läsa mer om vårt produkterbjudande inom Energi:

Energi, alla marknader

Affärsområde Fastighet

Vitec erbjuder programvaror för bygg- och fastighetsbranschen i Sverige och Norge. Det är heltäckande verksamhetssystem för kundernas huvudprocesser, som till exempel uthyrning, försäljning, kundservice, ekonomi, teknisk förvaltning och energiuppföljning. Här kan du läsa mer om vårt produkterbjudande inom Fastighet på respektive marknad:

Fastighet i Norge
Fastighet i Sverige 

Affärsområde Finans & Försäkring

Inom affärsområde Finans & Försäkring levererar Vitec programvaror till banker och försäkringsbolag i Danmark, Norge och Sverige. I Danmark och Norge har vi erkända produkter för portföljförvaltning, handel och orderhantering. I Sverige har våra programvaror för pensionsberäkningar och bolånekalkyler en marknadsledande position. Vi utvecklar även programvaror för sakförsäkringsbolag i Danmark, Norge och Sverige. Här kan du läsa mer om vårt produkterbjudande inom Finans & Försäkring på respektive marknad:

Finans & Försäkring i Danmark
Finans & Försäkring i Norge
Finans & Försäkring i Sverige

Affärsområde Utbildning & Hälsa

Affärsområde Utbildning & Hälsa erbjuder programvaror till hälsovårdsföretag i Finland och till utbildningssektorn i Danmark, Norge och Sverige. I Finland har vi bland annat utvecklat en molnbaserad produkt för journalhantering. Våra produkter används inom vårdcentraler, sjukhus, fysioterapi- och rehabiliteringsanstalter samt av företagshälsovård och offentliga organisationer. Vårt huvudsakliga erbjudande till utbildningssektorn är en molnbaserad produkt för personer med läs och skrivsvårigheter. Många grundskolor och övriga utbildningsföretag använder våra produkter som ett verktyg i sin undervisning.

Här kan du läsa mer om vårt produkterbjudande inom Utbildning & Hälsa:

Utbildning & Hälsa i Finland
Utbildning & Hälsa i Danmark
Utbildning & Hälsa i Norge
Utbildning & Hälsa i Sverige

Affärsområde Miljö

Vitec erbjuder specifika programvaror för avfallshantering i Finland. Vår produkt hanterar hela kedjan inom avfallshantering, från vägning av avfall och körscheman till fakturering, redovisning och rapportering. Programvaran är marknadsledande i Finland och används av både privata och kommunala företag. Här kan du läsa mer om vårt produkterbjudande inom Miljö på den finska marknaden:

Miljö i Finland

Affärsområde Mäklare

Affärsområde Mäklare erbjuder programvaror för fastighetsmäklare i Norge och Sverige. Våra produkter stödjer mäklaren i alla steg genom hela affärsprocessen. Från att objektet kommer in, via marknadsföring, visning och budgivning. För att till sist ta hand om avslut och kontrakt. Här kan du läsa mer om vårt produkterbjudande inom Mäklare på respektive marknad:

Mäklare i Norge
Mäklare i Sverige