Oslo (31) 0.jpg

Produkter och marknader

Vår koncern besår av cirka 30 olika bolag. Den operativa verksamheten drivs lokalt med separat ledning för varje vertikal i respektive land. För att få en jämförbar och hanterbar överblick aggregerar vi siffrorna och rapporterar varje bransch på nordisk nivå som ett affärsområde. Inget affärsområde står för mer än 25 % av omsättningen vilket ger en god riskspridning i koncernen.

Auto

Inom affärsområdet Auto erbjuder Vitec programvaror för fordons- och maskinbranschen i Danmark, Estland, Finland, Norge och Sverige. Produkterna stödjer arbetsprocesser för bland annat bilförsäljning, bilverkstäder, däckhotell och distribution av bildelar. Här kan du läsa mer om vårt produkterbjudande inom Auto på respektive marknad:

Auto i Danmark
Auto i Estland
Auto i Finland
Auto i Norge - Autodata
Auto i Norge - Infoeasy
Auto i Sverige

Energi

Vitec utvecklar avancerade prognossystem för elhandlare och beräknings- och kartsystem till nätägare av el- och fjärrvärmenät. Den geografiska marknaden för affärsområdet Energi utgörs av Norden, Baltikum, övriga Europa samt Mellanöstern. Här kan du läsa mer om vårt produkterbjudande inom Energi:

Energi, alla marknader

Fastighet

Vitec erbjuder programvaror för bygg- och fastighetsbranschen i Sverige och Norge. Det är heltäckande verksamhetssystem för kundernas huvudprocesser, som till exempel uthyrning, försäljning, kundservice, ekonomi, teknisk förvaltning och energiuppföljning. Här kan du läsa mer om vårt produkterbjudande inom Fastighet på respektive marknad:

Fastighet i Norge
Fastighet i Sverige 

Finans & Försäkring

Inom affärsområdet Finans & Försäkring levererar Vitec programvaror till banker och försäkringsbolag i Danmark, Norge och Sverige. I Danmark och Norge har vi erkända produkter för portföljförvaltning, handel och orderhantering. I Sverige har våra programvaror för pensionsberäkningar och bolånekalkyler en marknadsledande position. Vi utvecklar även programvaror för sakförsäkringsbolag i Danmark, Norge och Sverige. Här kan du läsa mer om vårt produkterbjudande inom Finans & Försäkring på respektive marknad:

Finans & Försäkring i Danmark
Finans & Försäkring i Norge
Finans & Försäkring i Sverige

Hälsa

Programvarorna inom Affärsområde Hälsa är utvecklade för hälsovårdsföretag i Finland. Erbjudandet är helt webbaserat och används till exempel av vårdcentraler, sjukhus, fysioterapi- och rehabiliteringsanstalter samt av företagshälsovård och offentliga organisationer. Här kan du läsa mer om vårt produkterbjudande inom Hälsa på den finska marknaden:

Hälsa i Finland

Miljö

Vitec erbjuder specifika programvaror för avfallshantering i Finland. Vår produkt hanterar hela kedjan inom avfallshantering, från vägning av avfall och körscheman till fakturering, redovisning och rapportering. Programvaran är marknadsledande i Finland och används av både privata och kommunala företag. Här kan du läsa mer om vårt produkterbjudande inom Miljö på den finska marknaden:

Miljö i Finland

Mäklare

Affärsområde Mäklare erbjuder programvaror för fastighetsmäklare i Norge och Sverige. Våra produkter stödjer mäklaren i alla steg genom hela affärsprocessen. Från att objektet kommer in, via marknadsföring, visning och budgivning. För att till sist ta hand om avslut och kontrakt. Här kan du läsa mer om vårt produkterbjudande inom Mäklare på respektive marknad:

Mäklare i Norge
Mäklare i Sverige