EdelPhoto-9398_beskuren.jpg

Förvärv

Vitec är det ledande programvarubolaget inom Vertical Market Software i Norden och vår tillväxt sker främst genom bolagsförvärv. Vi har en gedigen erfarenhet och hög kompetens inom utveckling, support och försäljning av vertikala programvaror. Det gör att vi kan identifiera förvärvsobjekt som ligger helt i linje med vår strategi och våra förvärvskriterier. Sedan 1999 har vi välkomnat över 35 lönsamma och väl fungerande och bolag i koncernen.

Förvärvsarbetet styrs av ett antal specifika kriterier som avgör om bolagen passar in i Vitec. Några exempel är:

  • Programvaror i form av standardiserade egenutvecklade produkter till en vertikal marknad
  • Stabil, väl fungerande verksamhet med god branschkunskap
  • Liknande värderingar och företagskultur
  • Hög andel repetitiva intäkter
  • God lönsamhet och positiva kassaflöden

Vitec har ett decentraliserat beslutsfattande där de förvärvade verksamheterna förblir självständiga affärsenheter i koncernen. De nya bolagen kommer in i ett erfaret och tryggt sammanhang och blir en del av ett nätverk av kollegor med liknande kunskaper och erfarenheter som delas genom olika forum. Det decentraliserade beslutsfattandet förutsätter att alla ledare har förstått våra värderingar och agerar utifrån koncernens strategier och företagskultur.

Tidslinje_förvärv_Webb.png