Ekologisk hållbarhet

Våra produkter effektiviserar och digitaliserar våra kunders processer.

Genom produkterna har vi möjlighet att skapa förutsättningar för en ökad resurseffektivitet och en minskad klimatpåverkan, se exempel på det under fokusområdet Kundansvar. Vi jobbar också med att ständigt förbättra vår egen verksamhet genom hållbart och effektivt användande av resurser. Det gäller till exempel vår elanvändning i kontor och datahallar, våra resor och vårt elektronikavfall.

Miljöarbetet sker därför systematiskt och integrerat i verksamheten vilket ska visa sig i ständigt förbättrade nyckeltal, som exempelvis elförbrukning per medarbetare och andel förnyelsebara energikällor i våra elavtal.