Ekonomisk hållbarhet

En av våra grundläggande värderingar är att göra det enkelt. Att fokusera på enkelhet vid lösningar av problem och utmaningar bidrar till en kostnadsmedvetenhet hos var och en. Vår uppförandekod ger oss affärsetiska riktlinjer för ett hållbart företagande.

Vår affärsmodell är ekonomiskt hållbar och skapar förutsättningar att agera långsiktigt. Den bygger på att erbjuda programvaror enligt en abonnemangsmodell. För kunden innebär det ett tryggt erbjudande och för oss ger det stabila och förutsägbara kassaflöden med repetitiva intäkter. Koncernen blir också mindre känslig för tillfälliga svackor inom enskilda bolag. Tillväxten i koncernen sker främst genom bolagsförvärv och en avgörande parameter är att vinsten per aktie ska påverkas positivt av förvärvet.