Stavanger (4).jpg

Uppförandekod

Uppförandekoden ger oss en etisk kompass, grundad i våra värderingar, som tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Alla våra relationer präglas av öppenhet och förtroende, enkelhet och produktfokus. Vi är en decentraliserad organisation med medarbetare på många kontor. Dessutom växer vi genom bolagsförvärv och nya medarbetare från olika företagskulturer kommer in i koncernen varje år. Därför behöver vi ett tydligt ramverk för att leva upp till vårt gemensamma varumärkeslöfte; To rely on – Today and Tomorrow.

Uppförandekod

Uppförandekod_sv_2.jpg