Vitec (1) 1.jpg

Några milstolpar på vägen

Vitec har befunnit sig i ständig tillväxt och varit lönsamt varje år. Här är några av alla händelser genom åren som varit viktiga och avgörande för vår framgång.

1985

Vitec bildades av forskarkollegorna Lars Stenlund och Olov Sandberg.

1990

Verksamheten skalades upp och styrelsen förstärktes med externa ledamöter.

15_S.jpg

1998

Vitec noterades på Innovationsmarknaden.

AdobeStock_225086045_S.jpg

1999

Vitec noterades på AktieTorget och ett flertal bolagsförvärv genomfördes i Sverige.

2003

Vitec formulerade den förvärvsdrivna tillväxtstrategin.

2011

Vitec noterades på Nasdaq Stockholm. Förvärv av IT-makeriet AS i Norge, det första utländska bolagsförvärvet.

2012

Vitecs värderingar nedtecknas och blir en grundpelare i företagskulturen.

2016

Styrmodellen förtydligas och förstärks genom att Vice President Operations, VPO-rollen införs.

2017

Vitec flyttades från Small Cap till Mid Cap på Nasdaq Stockholm. Olov Sandberg, en av grundarna till Vitec gick i pension. Olov är fortsatt en av bolagets huvudägare.

2020

Året präglades av coronapandemin, men Vitec fortsatte att växa enligt vår  tillväxtstrategi och genom vår hållbara affärsmodell.