1 november 2017

Vitec Software Group AB: Kungörelse från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Vitec Software Group AB (publ) beslutade den 1 november 2017 om utgivande av konvertibla skuldebrev till anställda i Vitec.

Sammanfattning av beslut;

  • Emissionen skall uppgå till högst 2 500 skuldebrev om vardera 10 000 SEK.
  • Konverteringskursen sätts till 120 % av den genomsnittliga börskursen på Vitecs aktie (B-aktien) under perioden 2 - 17 november 2017.
  • Vid full konvertering beräknas antalet aktier öka med ca 260 000 st. Detta motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 26 000 kronor samt en utspädning på cirka 0,9 % av aktiekapitalet och cirka 0,4 % av röstetalet.

Fulltständigt beslut
Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i Umeå. Protokoll från stämman finns på www.vitecsoftware.com/sv/ir/extrastamma.

För mer information, kontakta
Patrik Fransson, Investor Relations
patrik.fransson@vitec.se
+46-76-9428597

Disclaimer
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 1 november 2017 kl 16:00.

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 600 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 675 Mkr år 2016. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.