2 december 2016

Vitec Software Group AB: Pension Danmark väljer PORTMAN från Vitec.

Vitec Aloc A/S har träffat avtal med Pension Danmark med ett initialt värde om 8 miljoner DKK, omfattande licenser, implementation och vidareutveckling av Vitecs portföljsystem PORTMAN som man kommer att använda för förvaltning av sina tillgångar om ca 200 miljarder DKK.

Pension Danmark har funnit at Vitecs lösningar väl matchar de behov Pension Danmark har på ett system där man kan hantera hela sitt behov.

  • Vi har valt PORTMAN eftersom det ger oss en kostnadseffektiv lösning och en lösning som också är enkel och modern, säger Anders Bruun, CFO Pension Danmark.
  • Vi är både glada och stolta över att Pension Danmark köper in Vitecs system där partnerskap, öppenhet och långsiktigt samarbete byggs på en stabil produktplattform vilket säkerställer behovet för många år framöver, säger Kim Møller Jensen, VD Vitec Aloc A/S.

Pension Danmark
Pension Danmark är ett kundägt företag där 694 000 löntagare har sitt pensionssystem. De är anställda i sammanlagt 25 300 privata och offentliga företag, och omfattas av avtal mellan 11 fackföreningar och 29 arbetsgivarorganisationer.

För mer information, kontakta
Kim Møller Jensen, VD Vitec Aloc A/S, tel. +45 6313 6176
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel. +46 70 659 49 39

Disclaimer
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 2 december 2016 kl 13:00.