7 september 2016

Vitec Software Group AB: Vitec förvärvar Futursoft OY i Finland

Vitec Software Group AB (publ) har den 7 september avtalat om förvärv av 100 % av aktierna i det finländska programvarubolaget Futursoft OY som är specialiserade på programvara för fordons- och maskinbranscherna. Bolagets kunder finns inom reservdelshandel, service- och reparationsverkstäder samt inom försäljning av tunga maskiner och maskinutrustning. Sammantaget har man ca 1700 kunder och ca 5000 användare i Finland, Sverige och Estland. Bolaget omsatte för räkenskapsåret, som avslutades 2015-09-30, 4,0 MEUR, med ca 69 % repetitiva intäkter och ett EBITDA resultat om 1,1 MEUR.

Betalning sker kontant vid tillträdet. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konsolidering sker från förvärvsdatum och bolaget kommer att ingå i Vitecs segment "Auto".

För mer information, kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group AB (publ), tel +46 70 659 49 39
Mikko Pohjanharju, VD Futursoft OY, tel +358 207 288 730

Tid för Information
Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 7 september 2016 kl. 12:15.

Vitec Software Group AB (publ) är ett nordiskt programvarubolag som utvecklar och levererar verksamhetskritiska standardiserade programvaror för branschunika behov. Koncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge och växer i huvudsak genom förvärv av mogna programvarubolag i vertikala segment. Bland våra kunder finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker och försäkringsbolag, hälsoföretag, bildelshandlare, energibolag och tidningsföretag. Koncernen har 450 medarbetare och omsatte 618 Mkr år 2015. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm.