5 juli 2016

Vitec Software Group AB: Vitec förvärvar Tietomitta OY i Finland

Vitec Software Group AB (publ) har den 5 juli avtalat om förvärv av 100 % av aktierna i det finska programvarubolaget Tietomitta OY, vars produkt är en branschspecifik programvara för waste-management i Finland. Bolaget omsatte för räkenskapsåret 2015 3,5 MEUR, med ca 65 % repetitiva intäkter och ett EBITDA resultat om 0,8 MEUR. Betalning sker kontant vid tillträdet. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konsolidering sker från förvärvsdatum.

För mer information, kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group AB (publ), tel +46 70 659 49 39
Timo Sivula, VD Tietomitta OY, tel +358 (0) 207 780 502

Tid för Information
Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 5 juli 2016 kl. 11:00.

Vitec Software Group AB (publ) är ett nordiskt programvarubolag som utvecklar och levererar verksamhetskritiska standardiserade programvaror för branschunika behov. Koncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge och växer i huvudsak genom förvärv av mogna programvarubolag i vertikala segment. Bland våra kunder finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker och försäkringsbolag, hälsoföretag, bildelshandlare, energibolag och tidningsföretag. Koncernen har 450 medarbetare och omsatte 618 Mkr år 2015. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm.

HUG#2025624