7 december 2015

Vitec förvärvar Nice Norwegian Insurance Computer Enviroment AS (Nice AS)Nice AS har sedan starten 1987 fokuserat på utveckling, implementation och drift av helintegrerade systemlösningar för försäkringsbolag. Bolagets SaaS-baserade system som lanserades 2011 används av kunder i Norge, Sverige och Danmark. Förvärvet tillför Vitec-koncernen 13 nya medarbetare.
 

För mer information kontakta
Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group AB (publ), tel +46 70 659 49 39
Dag Ramberg, CEO, Nice AS, tel +47 90 15 56 94

 

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 7 december 2015 kl 13:00.

 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag, energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens omsättning har en årstakt om 630 Mkr och har ca 440 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00