17 december 2015

Vitec genomför aktiesplit med villkor 5:1

 

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder med anledning av uppdelningen.

Följande tidsschema gäller för uppdelningen:

  • Sista dag för handel före uppdelningen är den 21 december 2015
  • Första dag för handel efter uppdelningen är den 22 december 2015
  • Avstämningsdag vid Euroclear Sweden är den 23 december 2015
  • Det nya innehavet beräknas vara synligt på aktieägares VP-konto den 28 december 2015


Som en följd av uppdelningen kommer det totala antalet aktier i bolaget att öka från 5 879 338 aktier till 29 396 690 aktier. Antalet A-aktier ökar från 800 000 aktier till 4 000 000 aktier och antalet B-aktier ökar från 5 079 338 aktier till 25 396 690 aktier.

Från och med den 22 december 2015 kommer Vitecs aktier att handlas med ISIN-koden SE 0007871363.

För mer information, kontakta
Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group AB (publ) tel: +46 70 659 49 39.

  

 

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 17 december 2015 kl 09:00.

 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag, energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens omsättning har en årstakt om 640 Mkr och har ca 450 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00