19 augusti 2015

HusmanHagberg väljer Vitec Express


Vitec Express är ett molnbaserat mäklarsystem som lanserades 2013, som ett komplement till Vitecs traditionella affärssystem för fastighetsmäklare. Idag körs systemet helt fristående via en molntjänst. Express förenklar den moderna fastighetsmäklarens vardag och gör det möjligt att arbeta mobilt, eftersom stöd finns för alla moderna enheter som exempelvis läsplattor, mobiltelefoner och datorer.

- Med Vitec Express tillgodoser vi våra mäklares behov av snabb och smidig åtkomst till mäklarsystemet oberoende av var de för stunden befinner sig, säger Lennart Hagberg, VD på HusmanHagberg. Det stora värdet med det nya systemet är att våra mäklare enklare kan hålla en tät löpande dialog med köpare och säljare. Hela budgivningsprocessen blir både effektivare och tryggare, administrationen förenklas och full kraft kan läggas på våra kundmöten, avslutar Lennart Hagberg.

- Som leverantör av affärssystem till fastighetsmäklare är vår huvuduppgift att ständigt söka förenkla vardagen för fastighetsmäklare i Sverige. Avtalet med HusmanHagberg visar att vi nu är på rätt väg in i nästa generations mäklarsystem, säger Richard Larsson, Affärsområdeschef för Vitec Mäklare. Vi är glada över att kunna bidra till att förenkla och kvalitetssäkra mäklartjänsten ytterligare och därmed öka förtroendet för hela branschen.

HusmanHagberg
HusmanHagberg är en expansiv franchisekedja med drygt 80 kontor och ca 330 medarbetare. Kedjan, som tillhör de 6 största i Sverige, är privatägd och oberoende – helt fristående från banker och försäkringsbolag.

Vitec – Affärsområde Mäklare
Affärsområde Mäklare är marknadsledande leverantör av kompletta affärssystem för fastighetsmäklare i Sverige och Norge, omsätter ca: 180 Mkr/år och ingår i Vitec Software Group AB (publ).

För mer information kontakta
Richard Larsson, Vitec , Affärsområdeschef Mäklare, tel 08 705 38 31
Lennart Hagberg, VD, HusmanHagberg, tel 08 411 22 48

   

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 19 augusti 2015 kl 10:00.

 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag, energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens omsättning har en årstakt om 660 Mkr och har ca 470 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00