30 oktober 2014

Vitec tecknar flerårigt avtal med HSB


HSB använder idag Vitecs programvara som ett stöd för sina processer vid försäljning av bostadsrätter och äganderätter men har beslutat sig för att utöka både funktionaliteten och användandet. Därför tecknar nu  Vitec och HSB ett flerårigt avtal, med syfte att tillsammans arbeta långsiktigt för en bra förvaltning och ökad funktionalitet i programvaran och därmed öka nyttan för HSB.

- Vi gör en större satsning på att utveckla våra processer för försäljning av bostadsrätter och äganderätter och då är Vitec Säljstöd nyproduktion ett mycket bra systemstöd, säger Louise Almqvist, Försäljningsansvarig på HSB Projektpartner AB region Nord.

- Vi ser mycket positivt på att HSB har valt att teckna det här avtalet med oss, HSB kommer att få ett bra stöd som är anpassat för att driva ett projekt hela vägen från projektstart till garantibesiktning, säger Magnus Persson, Försäljningschef på Vitec.


HSB
HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas. HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 548 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 31 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.


Vitec – Affärsområde Fastighet
Vi inom Affärsområde Fastighet erbjuder affärssystem för byggbolag och fastighetsbolag. Vårt fastighetssystem och ekonomisystem har funktioner för webb och mobil, finns som molntjänst eller egen installation, hos er eller hos oss. På mest effektiva sätt stödjer och optimerar vi processer för uthyrning & försäljning, kundservice, ekonomi, teknisk förvaltning och energiuppföljning.


För mer information kontakta
Magnus Persson, Vitec , Försäljningschef Vitec Fastighet, tel: +46 70 796 3513
Louise Almqvist, HSB Projektpartner AB, Försäljningsansvarig region Nord, tel + 46 72 524 24 64
 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag, energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00