27 juni 2013

Scholt Energy Control väljer prognossystem från Vitec


För energiföretag som Scholt med elbalansansvar samt aktörer som producerar, säljer eller köper el är behovet av prognossystem väldigt stort. Att ha tillförlitliga prognoser om hur mycket energi som kommer produceras vid bolagets solkraftsparker är mycket viktiga för bolagets elhandel. 

Vitec har för dessa utvecklat kvalificerade modeller som i realtid kan omvandla meterologiska prognoser till detaljerade solkraftsprognoser.

  • Solkraftsprognoser är en viktig del i vårt dagliga arbete och vi behöver kontinuerligt snabba och precisa prognoser. Aiolos motsvarar våra önskemål och vi tror att systemet kommer bli ett bra beslutsstöd för vår dagliga verksamhet, säger Sander Drissen, ansvarig för elhandel på Scholt Energy Control.
     
  • Vi är väldigt glada över att Scholt valt Aiolos som programvarustöd för sina solkraftsprognoser. I takt med att utbyggnationen av solkraften i Europa ökar, ökar också behovet för bra prognosverktyg. Affären med Scholt innebär även att Vitec etablerar sig på en ny marknad, vilket öppnar upp för ytterligare affärer säger Jerker Vallbo, VD på Vitec Energy.

Scholt Energy Control
Scholt grundades 2005 och marknadsför och säljer energi och energirelaterade tjänster till företagskunder i Belgien och Holland. Bland tjänsterna som erbjuds är portföljförvaltning, energieffektivisering till utveckling & anläggning av förnybara energikällor, såsom vindkraft och solkraft. 

Vitec – Affärsområde Energi
Vitec Energy utvecklar, marknadsför och säljer IT-system till energibolag. Systemen inkluderar prognossystem för el- och fjärrvärmelast, vind- & solkraftsprognoser samt GIS- & dokumentations­system för el- och fjärrvärmedistributörer. Affärsområdet omsätter ca 20 Mkr/år och ingår i Vitec Software Group AB (publ).

För mer information kontakta
Jerker Vallbo, Vitec, tel: +46 70 346 66 58
Sander Drissen, Scholt Energy Control, tel: +31 040 368 1223 

  

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag.  Bolaget omsätter på årsbasis ca 400 Mkr och har ca 330 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07