20 december 2013

Vitec förvärvar Acute FDS Oy

 

Programvarubolaget Acute FDS, som startades 1987, levererar elektronisk journalhantering för aktörer på den finländska marknaden för hälsovård. Acutes SaaS-baserade kunderbjudanden ger hög andel repetitiva intäkter och med en väl utbyggd kundsupport passar bolaget väl in i Vitec-koncernen. Genom förvärvet stärker Vitec sin ställning som en långsiktig och resursstark Nordisk leverantör av bransch­specifika affärssystem. Betalning för verksamheten sker kontant och fastställs till sex gånger EBITDA för räkenskapsåret som slutar 2014-02-28. EBITDA förväntas uppgå till 1 MEuro. Tilläggsköpe­skilling kan komma att utges för framtida förbättrade resultatnivåer under två år. Maximal total köpeskilling kan dock aldrig överstiga 12 MEuro.

- ”I Vitec har vi hittat en stark och långsiktig ägare som kan vidareutveckla bolaget till nytta för både våra kunder och våra medarbetare. I Vitec-koncernen får vi större resurser till att utveckla bolaget, och med Vitecs strategi med internationalisering blir framtiden spännande”, säger Ilari Laaksonen, VD Acute FDS Oy.

- ”Förvärvet av Acute FDS Oy utgör ett naturligt steg i Vitecs plan att fortsätta expandera verksamheten både till fler marknader och fler nischer. Genom förvärvet stärker vi vår position som leverantör av branschspecifika affärssystem i Norden, säger Lars Stenlund, VD Vitec Software Group.   

För mer information kontakta

Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group, tel. +46 70-659 49 39
Ilari Laaksonen, VD, Acute FDS Oy, tel. +358 405 551 827 

Disclamer:

Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 20 december 2013 kl 12:00.

 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag.  Bolaget omsätter på årsbasis ca 400 Mkr och har ca 280 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitecsoftware.com   Säte: Box 7965, S-907 19 Umeå. Telefon +46 (90) 15 49 00