13 december 2012

Valberedning inför Vitecs årsstämma 2013 utsedd


I enlighet med beslut vid årsstämman för Vitec Software Group AB (publ) den 2 maj 2012 har bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2012 erbjudits att utse varsin ledamot i valberedningen inför årsstämman 2012. Därutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen.

Följande valberedning har bildats:
Lars Stenlund
Olov Sandberg
Jerker Vallbo
Nils-Eric Öquist (styrelseordförande)

Den 31 augusti 2012 representerade ovanstående valberedning tillsammans 67 % av rösterna i Vitec Software Group AB (publ).

Aktieägare som önskar lämna förslag till Vitecs Valberedning kan göra detta senast den 15 mars 2013 på E-post till valberedningen@vitec.se eller per post under adress: Valberedningen, Vitec Software Group, Box 7965, 907 19 Umeå.

För mer information kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39
 

Disclamer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 13 december 2012.

   

 

 

 

 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag.  Bolaget omsätter på årsbasis ca 360 Mkr och har ca 330 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07