23 augusti 2012

Fredrik Ruben tillträder som VD för Affärsområde Mäklare.Vitec – Affärsområde Mäklare
Affärsområde Mäklare erbjuder kompletta affärssystem för fastighetsmäklare och nyproducenter i Sverige och Norge. Affärsområdet omsätter ca 140 Mkr/år och ingår i Vitec Software Group AB (publ).

För mer information kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39.

 

Disclamer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 23 augusti 2012.

  

 

 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag.  Bolaget omsätter på årsbasis ca 360 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07