13 december 2011

Vitec levererar system för energiuppföljning till Vasakronan

 

”På Vasakronan arbetar vi intensivt med att nå högt uppställda mål avseende minskad energiförbrukning i våra fastigheter. Med Vitec Energiuppföljning får vi ett modernt verktyg med heltäckande funktionalitet, bra integrationsmöjligheter och mobila appar. Detta ger oss rätt förutsättningar för att lyckas i vårt arbete” säger Göran Längheim, systemförvaltare på Vasakronan.

”Vitec Energiuppföljning är ett heltäckande system för att effektivt arbeta med att sänka energiförbrukningen och därigenom minska kostnaden och miljöpåverkan. Till Vitec Energiuppföljning finns även mobila appar för smartphones och surfplattor som möjliggör för alla i en organisation att ta del av, och engagera sig i arbetet med energieffektivisering” menar Tommy Hallberg, VD Vitec Fastighetssystem.

Vasakronan AB
Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till drygt 80 miljarder kronor. Vasakronan äger och förvaltar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Företaget är klimatneutralt och miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Vitec Fastighetssystem AB
Vitec Fastighetssystem erbjuder kompletta affärssystem för effektiv och lönsam förvaltning och utveckling av fastigheter samt system för energiuppföljning. Vitec Fastighetssystem ingår i Vitec Software Group.

För mer information kontakta
Tommy Hallberg, VD Vitec Fastighetssystem, tel: 0733 – 018 220

 

 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag.  Bolaget omsätter på årsbasis ca 330 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

 www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07