19 december 2011

Vitecs dotterbolag 3L System tecknar order i USA


3L System AB (publ), som är noterat på NASDAQ OMX, First North är ett delägt dotterbolag till Vitec Software Group AB (publ). Vitecs ägarandel uppgår till 52 % av kapital och röster i 3L System AB (publ).

För mer information kontakta
Fredrik Ruben, VD 3L System AB, tel: 08-705 38 00
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39