28 november 2011

Vitecs dotterbolag 3L System tecknar avtal med HSB Stockholm


3L System AB (publ), som är noterat på NASDAQ OMX, First North är ett delägt dotterbolag till Vitec Software Group AB (publ). Vitecs ägarandel uppgår till 52 % av kapital och röster i 3L System AB (publ).  

För mer information kontakta
Fredrik Ruben, VD 3L System AB, tel: 08 - 705 38 00
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39

 

Disclamer:
Informationen är sådan som Vitec Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 28 november 2011.

 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder branschspecifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, banker & försäkringsmäklare samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 330 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.
Hemsida: www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon +46 90-15 49 00, Fax +46 90-15 49 07