1 november 2011

Valberedning inför Vitecs årsstämma 2012

 

Följande valberedning har bildats:
Göran Sandberg (representerande Lars Stenlund)
Olov Sandberg
Thomas Eklund
Nils-Eric Öquist (styrelseordförande)

Valberedningen representerar tillsammans 67 procent av rösterna i Vitec Software Group.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@vitec.se eller per brev till Valberedningen, Vitec Software Group AB, Box 7965,
907 19 Umeå senast den 15 februari 2012.

För mer information, kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39.


Disclamer: Informationen är sådan som Vitec Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 1 november 2011.

   

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 330 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07