27 oktober 2011

Vitecs delårsrapport januari-september 2011

 

VINST PER AKTIE UPP 123 %

Sammanfattning av perioden 1 januari - 30 september 2011

  • Nettoomsättning 265,7 Mkr (214,2)
  • Resultat efter finansnetto 30,2 Mkr (11,6)
  • Rörelsemarginal 12 % (6)
  • Vinst per aktie före utspädning 5,11 Kr (2,29)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 42,7 Mkr (36,1)
  • Första handelsdag på Nasdaq OMX
  • Förvärv av IT-Makeriet A/S

Verksamheten

Vitecs tredje kvartal 2011 var starkt med en omsättningstillväxt om ca 8 % samtidigt som vinsten per aktie ökade kraftigt. Rörelseresultatet för perioden juli-september uppgick till 11,9 Mkr (-1,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 14 %.  Efter att 2010 blev ett mellanår lönsamhetsmässigt, dock med kraftig tillväxt, är nu koncernen åter på mer normala nivåer med rörelsemarginalen en bit över 10 %.

Den kraftigt ökade vinsten per aktie är ett resultat av många små förbättringar, men större bidrag kommer från 3L System som nu återvänt till lönsamhet samt genom att affärsområde Media vänt uppåt och att affärsområde Mäklare fortsatt att effektiviseras.  Samtidigt har externa kostnader kunnat sänkas.
 

Hela rapporten finns att ladda ner från Vitecs hemsida på  www.vitec.se/investorrelations/rapporter

     

Disclamer: Informationen är sådan som Vitec Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 27 oktober 2011.

 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, bank & försäkring samt sökmediabolag.  Bolaget omsätter på årsbasis ca 330 Mkr och har ca 300 medarbetare. Vitec är noterat på Aktietorget, och har beslutat att ansöka om notering på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15 49 07