31 maj 2018

Vitec Software Group AB: Vitec förvärvar det danska programvarubolaget Cito IT A/S

Vitec Software Group AB (publ) förstärker sin nordiska position inom Vertical Software genom att idag den 31 maj förvärva samtliga aktier i det danska programvarubolaget Cito IT A/S. Bolagets produkt är en branschspecifik programvara för apoteksmarknaden i Danmark. Bolaget omsatte 25,5 MDKK med ett EBITDA-resultat om 7,6 MDKK för räkenskapsåret 2016/17.

Betalning sker kontant vid tillträdet. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konsolidering sker från förvärvsdatum.

"Cito är ett välskött och lönsamt bolag med standardiserade produkter för en specifik nisch. Vitec har ett långsiktigt perspektiv. När vi förvärvar bolag gör vi det för att behålla dem och vi är därför alltid noggranna med våra förvärvskriterier. Cito passar väl in i såväl affärsmodell som företagskultur och det är glädjande att idag få välkomna nya medarbetare och kunder till koncernen", säger Lars Stenlund, VD Vitec Software Group.

"Vitec har lång erfarenhet av utveckling, försäljning och support av egenutvecklade nischade programvaror. Tillsammans med våra medarbetares djupa kunskap om kundernas verksamhet ger det oss goda möjligheter att fortsätta utveckla programvaror för den danska apoteksmarknaden", säger Bo Nielsen, VD Cito IT A/S.

För mer information, kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group AB (publ), mob. +46 70 659 49 39
Patrik Fransson, IR Vitec Software Group AB (publ) mob. +46 76 942 85 97

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 600 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 855 Mkr år 2017. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.