25 oktober 2018

Valberedning för Vitec utsedd

Valberedning inför årsstämman 2019 har utsetts i enlighet med beslut vid årsstämman för Vitec Software Group AB (publ) den 23 april 2018.

Valberedningen består av:

Olov Sandberg (valberedningens ordförande)

Lars Stenlund

Jerker Vallbo

Crister Stjernfelt (styrelseordförande)

Den 31 augusti 2018 representerade ovanstående valberedning tillsammans drygt 56 % av rösterna i Vitec Software Group AB (publ).

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomma att göra det senast den 21 januari 2019. Det görs via e-post till valberedningen@vitec.se eller via brev till adressen: Vitec, Valberedningen, Tvistevägen 47A, 907 29 Umeå.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på hemsidan vitecsoftware.com. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning har konstituerats, det sker normalt i oktober varje år.För mer information, kontakta

Patrik Fransson, IR-chef

patrik.fransson@vitec.se

+46-76 942 85 97Om Vitec

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 650 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 855 Mkr år 2017. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.