6 november 2018

Vitec förvärvar Smart Visitor System AB

Vitec Software Group AB (publ) förstärker sin nordiska position inom
Vertical Software genom att idag den 6 november förvärva samtliga aktier i det
svenska programvarubolaget Smart Visitor System AB. Produkten riktar sig till
kommuners fritids- och kulturförvaltningar i Sverige och Norge. Bolaget omsatte
23,7 MSEK med ett justerat EBITDA-resultat om 3.1 MSEK för räkenskapsåret 2017.

Betalning sker kontant vid tillträdet. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konsolidering sker från förvärvsdatum.

"Smart Visitor System är ett välskött och lönsamt bolag med standardiserade produkter för en specifik nisch. Vitec har ett långsiktigt perspektiv. När vi förvärvar bolag gör vi det för att behålla dem och vi är därför alltid noggranna med våra förvärvskriterier. Smart Visitor System passar väl in i såväl affärsmodell som företagskultur och det är glädjande att idag få välkomna nya medarbetare och kunder till koncernen", säger Lars Stenlund, VD Vitec Software Group.

"Vitec har lång erfarenhet av utveckling, försäljning och support av egenutvecklade nischade programvaror. Tillsammans med våra medarbetares djupa kunskap om kundernas verksamhet ger det oss goda möjligheter att fortsätta utveckla Actor SmartBook, en helhetslösning för bokning, besöks- och bidragshantering till kommuner och besöksanläggningar", säger Anders Åslund, VD Smart Visitor System.


För mer information, kontakta

Lars Stenlund, VD Vitec Software Group AB (publ), mob. +46 70 659 49 39

Patrik Fransson, IR Vitec Software Group AB (publ) mob. +46 76 942 85 97


Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 650 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 855 Mkr år 2017. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.