28 december 2018

Ökat antal aktier och röster

Som tidigare offentliggjorts har Vitec Software Group AB (publ) med stöd av årsstämmans emissionsbemyndigande från den 23 april 2018, genomfört en riktad nyemission om 2 500 000 aktier av serie B.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier till 32 338 900, fördelat på 3 350 000 aktier av serie A och 28 988 900 aktier av serie B. Antalet röster har ökat med 2 500 000 från 59 988 900 till 62 488 900. Aktiekapitalet ökar med 250 000 SEK från 2 983 890 SEK till 3 233 890 SEK.


För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations

patrik.fransson@vitecsoftware.com

+46-76-9428597


Disclaimer

Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 december 2018 kl. 08:30 CET.


Om Vitec

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 650 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 855 Mkr år 2017. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.