19 mars 2019

Årsredovisning Vitec 2018 publicerad

Årsredovisning 2018 för Vitec Software Group finns att ladda ner från vår hemsida. Den tryckta versionen kommer att vara tillgänglig inom kort och kan beställas från vår hemsida eller via brev till Vitec Software Group AB, Tvistevägen 47 A, 907 29 Umeå

Länk till årsredovisningen https://www.vitecsoftware.com/sv/ir/rapporter/


För mer information, kontakta

Patrik Fransson, IR, Vitec Software Group AB (publ)

Tel: +46 76 942 85 97

Mail: patrik.fransson@vitecsoftware.comDisclaimer

Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 19 mars 2019 kl. 08:30 CET.Om Vitec

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 650 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 017 Mkr år 2018. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.