10 januari 2020

Operativ chef nyttjar option och förvärvar 30.000 aktier

Gert Gustafsson, operativ chef för 7 av totalt 23 affärsenheter inom Vitec, har 2020-01-10 förvärvat 30.000 aktier av serie B. Förvärvet sker genom inlösen av optioner som grundarna Lars Stenlund och Olov Sandberg ställde ut i januari 2017.

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations

patrik.fransson@vitec.se

+46-76-9428597

 

 

 

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 700 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 017 Mkr år 2018. Läs mer om oss på vitecsoftware.com.