21 oktober 2020

Valberedning för Vitec utsedd

I enlighet med årsstämmans beslut har valberedningen för Vitec Software Group AB (publ) utsetts inför årsstämman 2021.

Valberedningen består av följande ledamöter:

Olov Sandberg (valberedningens ordförande)

Lars Stenlund

Jerker Vallbo

Crister Stjernfelt (styrelseordförande)

Den 31 augusti 2020 representerade ovanstående valberedning tillsammans cirka 51 % av rösterna i Vitec Software Group AB (publ). 

Årsstämma i Vitec kommer att hållas onsdagen den 28 april 2021 i Umeå. 

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomma att göra det senast den 12 februari 2021. Det görs via e-post till valberedningen@vitecsoftware.com eller via brev till adressen: Vitec, Valberedningen, Tvistevägen 47 A, 907 29 Umeå.

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, IR, Vitec Software Group AB (publ), tel. +46 76 942 85 97

 

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 830 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 156 Mkr år 2019. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.