30 december 2021

Ändrat antal aktier och röster i Vitec

Antalet aktier och röster i Vitec Software Group AB (publ) har ändrats till följd av omstämpling av A-aktier till B-aktier

Per den 30 december 2021 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i bolaget till 35 046 163, fördelat på 2 950 000 A-aktier och 32 096 163 B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 61 596 163. Aktiekapitalet är oförändrat 3 504 616,30 kronor.

För mer information, kontakta
Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ), patrik.fransson@vitecsoftware.com+46 76 942 85 97

Disclaimer
Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2021 kl. 08:00 CET

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Vitec har 1 000 medarbetare, är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 313 Mkr år 2020. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.