4 maj 2022

Vitec förvärvar finska programvarubolaget Hotellinx Systems Oy

Vitec Software Group AB (publ) förstärker sin nordiska position inom Vertical Market Software, genom att den 4 maj förvärva samtliga aktier i det finska programvarubolaget Hotellinx Systems Oy. Hotellinx Systems omsatte 18 MSEK med ett EBIT-resultat om 8 MSEK för räkenskapsåret 2020/2021.

Hotellinx Systems utvecklar och levererar programvaror för hotell, restauranger samt spa- och konferensanläggningar. Programvarorna hanterar bokningar, rums- och restaurangnotor samt stödjer de dagliga arbetsrutinerna för reception, försäljning, städ och serviceverksamhet. De cirka 250 kunderna med omkring 400 anläggningar finns huvudsakligen i Finland.

Betalning sker kontant. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konsolidering sker från förvärvsdatum.

– Hotellinx Systems levererar en mångsidig programvara med stor kundnytta för hotell- och restaurangbranschen i Finland. Bolaget är mycket lönsamt och välskött samt möter våra förvärvskriterier väl. Vi är glada att få hälsa åtta nya medarbetare välkomna till oss i dag, säger Olle Backman, CEO, Vitec Software Group.

Hotellinx Systems grundades 1992 och har i dag verksamhet i Åbo, Finland.

– Vi känner Vitec som en stabil koncern med god förståelse för vad det innebär att utveckla och leverera verksamhetskritiska programvaror. För våra medarbetare och kunder betyder vår nya ägare att vi kan fortsätta utvecklas som en trygg och säker programvaruleverantör även i framtiden, säger Sonja Taipaleenmäki, CEO, Hotellinx Systems.

– Jag har följt Vitec under en längre tid och jag är fast övertygad om att Vitec med sin breda kompetens och långa erfarenhet inom Vertical Market Software är en ”perfect match” för oss, säger Ilkka Paloheimo, grundare av Hotellinx Systems.

För mer information, kontakta
Olle Backman, CEO, Vitec Software Group, olle.backman@vitecsoftware.com, +46 70 632 89 93
Patrik Fransson, Investor Relations, patrik.fransson@vitecsoftware.com, +46 76 942 85 97

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Vitec har 1 050 medarbetare, är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 571 Mkr år 2021. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com