27 juni 2022

Vitec utökar sin lånefacilitet

Vitec Software Group AB (publ) utökar sin lånefacilitet hos Nordea och SEB med 1 000 MSEK till 2 500 MSEK

– Genom lånefaciliteten säkerställer vi kapital som ger oss möjlighet att fortsätta vår långsiktiga strategi att växa genom förvärv av etablerade vertikala programvarubolag, säger Olle Backman, CEO Vitec Software Group.

För mer information, kontakta

Olle Backman, CEO, Vitec Software Group AB (publ), tel. +46 70 632 89 93
Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ), tel. +46 76 942 85 97

Om Vitec

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram

för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag.

Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens

lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Vitec har 1 020

medarbetare, är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 571 Mkr år 2021. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.