4 april 2017

Årsredovisning 2016 publicerad

En pdf-version av Vitecs årsredovisning för 2016 finns att ladda ner frånvår hemsida. www.vitecsoftware.com. Den tryckta versionen kommer att vara tillgänglig inom kort och kan beställas från Vitec via e-post till ir@vitec.se  eller via brev till Vitec Software Group AB, Tvistevägen 47a, 907 29 Umeå.

För mer information, kontakta

Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group AB (publ), tel. +46 70 659 49 39

Patrik Fransson, IR, Vitec Software Group AB (publ), tel. +46 76 942 85 97

Disclaimer
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 4 april 2017 kl 12:00.