AdobeStock_68115641.jpeg

Bäst i transporttest

Massimo Mondini, gruppchef för Leverans-team Nord och medlem i Hållbarhetsgruppen, gjorde en fältstudie av transporter vid längre arbetsresor. I en organisation med kontor på platser från Umeå till Malmö är resor ibland en nödvändighet – hur står sig det mer hållbara alternativet?

En kundarena för Älmhultsbostäder

Det kommunala bostadsbolaget i Älmhult kommun, Älmhultsbostäder, förvaltar cirka 1 300 lägenheter. Älmhultsbostäder har alltid varit en stor och viktig del av Älmhult, även om de är en bra bit efter IKEA som har sitt hjärta i Älmhult och är ortens största arbetsgivare. De har genomfört ett implementationsprojekt av Vitec Arena med webbplats.

Framgångsrikt implementationsprojekt hos Vårgårda

Hos Vårdgårda Bostäder kunde Vitec implementera ett fullständigt fastighetssystem från grunden till färdigt fungerande. Anette Vårhall, förvaltningssamordnare på Vårgårda Bostäder, berättar om resan. 

Nya tekniska lösningar hos Kalmharhem

Kalmarhem såg stora möjligheter med digitalisering av sina processer - och fick stora resultat. Läs mer om e-signering och Vitec Hyra. 

Kalmarhem-contenbild.jpg

Sollentunahem - smidigare teknisk förvaltning med PWA

Sollentunahem har uppgraderat sin Teknisk Förvaltning-app till PWA för ökad användarvänlighet och minskad adminstration. Med 4 700 lägenheter, 3 000 parkeringsplatser och 200 lokaler finns ett stort behov av teknisk förvaltning och smidigare tekniska lösningar effektiviserar arbetet. 

Sollenahem-webbheader.jpg

KNIVSTA KOMMUN– SÄKERT SYSTEM FÖR BEHÖRIGHETER

Knivsta kommun använder Vitec Identity för en säker och smidigt behörighetsprocess. Bostadshandläggare Pia Haglund berättar mer om hur de använder verktyget i sitt dagliga arbete. 

Läs hela artikeln »

EDA BOSTADS AB - UTVECKLAS FÖR SINA HYRESGÄSTER

Eda Bostads AB har under några års tid valt att digitalisera sina processer och fokus har varit att underlätta för sina hyresgäster. Bland annat har de förenklat inloggnings-möjligheterna med Bank-ID på Mina sidor, samt att de skickar sina kontrakt digitalt för signering.
Läs hela artikeln »

SOLLENTUNAHEM - EFFEKTIVARE I MOLNET

Sollentunahem är ett kommunalägt bolag som bildades 1950 och ägs av Sollentuna kommun. De äger, utvecklar, förvaltar ca 5100 lägenheter, 3115 parkeringsplatser och 200 lokaler och är ca 80 anställda. De har genomgått en fission där Sollentunahem blev fem bolag (varav de hanterar fyra), tre bolag (med ca 2.000 lägenheter) har, eller ska, säljas. Ett bolag såldes förra året, ett bolag säljs nu till hösten. Sollentunahem är i en spännande utvecklingsfas med nyproduktion av ca 1500 hyreslägenheter till 2029 och har nu även tagit steget upp i molnet.
Läs hela artikeln »

AdobeStock_91569677.jpeg

EBBOT – FRAMTIDENS DIGITALA MEDARBETARE HOS AMASTEN FASTIGHETS AB

Hello Ebbot är pionjärer inom teknologin Conversational AI: konsten att digitalisera konversationer med hjälp av Artificiell Intelligens. De har tagit fram en Digital Medarbetare som 24/7 kan automatisera stora delar av deras kunders verksamhet och kundkontakt. Nu arbetar Amasten Fastighets AB för att deras nya digitala medarbetare ”Ammie” ska börja jobba innan sommaren.
Läs hela artikeln »

AB ENKÖPINGS HYRESBOSTÄDER - EN LYCKAD DIGITALISERINGSRESA

AB Enköpings Hyresbostäder, även kallat EHB, hade ett gammalt fastighetssystem som inte var uppgraderat på många år. Detta blev starten för ett stort uppstartsprojekt tillsammans med Vitec vilket gick ut på att byta ut fastighetssystemet och innehöll flera olika delar. Projektet sköttes helt och hållet digitalt pga den rådande pandemin, något som kan ses som lite originellt, men enligt Christoffer Greijer, Systemansvarig på EHB, var det inga problem!
Läs hela artikeln »

KÄLLFELT BYGGNADS AB DRIFTSÄKRAR I MOLNET MED VITEC SERVICEPAKET

Källfelt Byggnads AB är ett familjeägt fastighetsbolag som idag förvaltar ca 1.300 lägenheter och ca 90.000 kvm lokalyta i Göteborg och Stockholm. I koncernen finns även Dockyard Hotel AB som bedriver hotell-, restaurang- och konferensverksamhet på Nya Varvet i Göteborg. Källfelt Byggnads AB har tagit ett strategiskt beslut att gå över till en molnbaserad IT-lösning för företaget, och det var starten för Vitec ServicePaket.
Läs hela artikeln »

FASTIGHETSUTVECKLARE I KALMAR FINNER HYRESGÄSTER MED BOPLATS SVERIGE

Boplats Sverige har utvecklats till ett väl fungerande kluster i Kalmar med omnejd. Under våren har flera fastighetsutvecklare, bland annat Simon Svensson på Kalmargården AB, blivit klara med sina lägenhetsprojekt i Kalmar och de flesta av dem har anslutit sig till Boplats Sverige för att få hjälp med att hitta hyresgäster.
Läs hela artikeln »

JUNEHEM SATSAR PÅ NYTT AFFÄRSSYSTEM

Junehem AB bildades 2019 genom en sammanslagning av de tidigare bostadsbolagen AB Bankerydshem, Grännahus AB, Norrahammars Kommunala Bostäder AB (nkBo), Bottnaryds Bostads AB och Visingsöbostäder AB och har idag ca 2 300 lägenheter och ca 200 lokaler samt 35 anställda. Redan innan sammanslagningen funderade de på att satsa på ett nytt affärssystem och drog under 2019 igång ett byte från de dåvarande affärssystemen till Vitecs affärssystem som de ansåg passade både deras behov och förväntningar om hur ett affärssystem ska fungera. Marie Martinsson, Verksamhetsutvecklare på Junehem, är mycket nöjd med implementationen. 

Läs hela artikeln »

GUDRUN NORDSTRÖM - JOBBAR NÄRA KUNDERNA

Gudrun Nordström arbetar som Customer Success Manager (CSM) på Vitec och är den person kunden möter löpande och som känner till kundens verksamhet och processer. Hennes roll är att vara både kontaktperson och bollplank och se till att Vitec levererar den höga service kunden förväntar sig efter nivå och innehåll i Vitec ServicePaket.

Läs hela artikeln »

Stockholm (72).jpg

SANDVIKENHUS UTVECKLAR VERKSAMHETEN MED VITEC SERVICEPAKET

Sandvikenhus är med sina ca 140 fast anställda ett allmännyttigt fastighetsbolag inom Sandvikens kommun. De äger ungefär 3 800 lägenheter och har ett förvaltnings-uppdrag åt Sandvikens Kommun som omfattar ca 250 000 m2 och ca 150HA Park. Sandvikenhus står inför ett stort processarbete där de ska kartlägga deras verksamhetsprocesser och jobba med effektiviseringar. Med hjälp av Vitec ServicePaket har Sandvikenhus fått ett större helhetsgrepp och kan enklare fortsätta att utveckla sin verksamhet.

Läs hela artikeln »

KALMARHEMS DIGITALISERINGSRESA MED E-SIGNERING

Kalmarhem är den största hyresvärden i Kalmar kommun med ca 5000 lägenheter, varav ca 1200 är studentlägenheter och 27k m² kommersiella lokaler. Lokalt i Kalmar har Kalmarhem ca 35% av hyresmarknaden. Kalmarhems ambition är att bli ännu mer digitala och har sedan övergången till Vitec i början av 2019 använt sig av e-signering redan från dag ett. E-signering är ett verktyg för att signera avtal och skicka information via webben, vilket är både tidseffektivt och sparar på miljön.

Läs hela artikeln » 

AMF FASTIGHETER

AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. De har flera av Vitecs produkter som molntjänst och använder sig av testdatabaser i molnet, för att enkelt kunna testa nya funktioner med mera utan att riskera att förstöra något i produktionsdatabasen. Det här är något som Christian Dahlgren, IT-chef på AMF Fastigheter, ser stora fördelar med.

Läs hela artikeln »

AMASTEN

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger fastigheter i tillväxtorter. De är kund till Vitec sedan tidigare men har nyligen skrivit avtal för produkten Vitec Energiuppföljning som en del av sitt hållbarhetsprojekt Energijakten. Energijakten initierades av Amasten i våras och syftet är att systematiskt kartlägga och hitta möjliga åtgärder för energibesparing i fastighetsbeståndet. Här kommer Vitec Energiuppföljning att spela en viktig roll.

Läs hela artikeln »

KALMARHEM

Kalmarhem är den största hyresvärden i Kalmar kommun. De förmedlar, förvaltar och utvecklar cirka 5000 bostäder med stort fokus på trygghet och hög servicenivå. Från Vitec har de tidigare produkter för uthyrning och marknadsföring, men de har nu utökat portföljen med produkter för hyresadministration, teknisk förvaltning och energiuppföljning. Implementeringen har nyligen påbörjats och Fredrik Malmström, Projektledare på Kalmarhem, beskriver det som en hektisk tid, men med en stor portion förväntan och längtan att få sätta de nya systemen i bruk internt – något som kommer att innebära nya arbetssätt och en enklare vardag för både anställda på Kalmarhem och deras kunder.

Läs hela artikeln »

MUNKBO

 Munkbo är Munkedals allmännyttiga bostadsbolag och innehar 550 stycken lägenheter i Munkedal, Hedekas och Dingle. Munkbo har sedan tidigare Vitecs produkter för hyresadministration, uthyrning, teknisk förvaltning och underhåll. Nyligen har de kommit igång med Vitec Marknad och Vitec Kundservice, produkter som Munkbo är övertygade om kommer att leda till ett effektivare uthyrningsarbete och en helt annan tillgänglighet för deras kunder.

Läs hela artikeln »

AdobeStock_48535185.jpeg

ROSENGÅRD FASTIGHETER

Vitec Arena är Vitecs senaste tillskott i produktportföljen, och är en digital mötesplats för dina kunder, där systemet kan användas som bas för hela företagets webbplats eller som en mindre kundportal för hyresgäster. Rosengård fastigheter är en av de första av Vitecs kunder att komma igång med Vitec Arena, där systemet tar hand om hyresgästernas serviceanmälningar. Förhoppningen är att längre fram kunna hantera hela uthyrningsprocessen i ett system, något som Agneta Larsson på Rosengård fastigheter ser fram emot.

Läs hela artikeln »

BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN

Bostadsstiftelsen Platen är allmännyttan i Motala, och innehar ett bestånd av cirka 5700 lägenheter och 170 lokaler med en total yta på 430 000 kvadratmeter. När de, genom Vitecs nyhetsbrev, fick veta att Vitec släppt ett nytt, webbaserat utbildningskoncept så var de snabba med att se fördelarna och teckna ett abonnemang på Vitec Kunskap för att kvalitetssäkra sina rutiner och sin effektivitet i produkterna.

Läs hela artikeln »

TURBINEN FASTIGHETER AB

Turbinen Fastigheter AB är ett familjeföretag inom bygg och anläggning med säte i Stockholm. Deras verksamhet består av två huvudsakliga delar; bostadsbyggnation och kommersiella lokaler. De har tidigare skött all hantering av sina bostäder och lokaler manuellt, via mejl och Excel-listor, men har nyligen kommit igång med bland annat både Vitec Hyra och Vitec Teknisk Förvaltning för att underlätta sin administration. De har gjort ett enormt manuellt jobb med att lägga in information, och längtar nu efter att nyttja fördelarna med sitt nya system.

Läs hela artikeln »

AdobeStock_66501371.jpeg

GALÄREN I LULEÅ

Galären är en familjeägd företagsgrupp inom fastighetsområdet med kontor i Luleå och Stockholm. Galären i Luleå har ca 30 anställda och deras inriktning är en hållbar utveckling av bostäder, kommersiella lokaler och samhällsbyggnad, och de har hittills tilldelats flera utmärkelser för sitt arbete. De är relativt nya kunder hos Vitec, och har ett stort behov av användarutbildningar. Deras nyligaste tillskott i portföljen har därför blivit Vitec Kunskap – den webbaserade utbildningsportalen.

Läs hela artikeln »

AB BOSTÄDER I BORÅS

AB Bostäder i Borås är Borås största allmännyttiga bostadsbolag, med lägenheter inom Borås tätort. De har nyligen i samarbete med Borås Stad och Högskolan i Borås gått med i Boplats Sverige – en marknadsplats för lediga hyresrätter – som ett steg för att nå ut till fler intressenter.

Läs hela artikeln »

MITTHEM

Mitthem är Sundsvalls kommunala bostadsföretag som innehar nästan 6000 lägenheter, varav 900 är studentlägenheter. De är en av de kunder hos Vitec som idag använder e-signering – ett verktyg för att signera avtal och skicka information via webben, vilket både är miljövänligt och tidseffektivt.

Läs hela artikeln »

ARANÄS

Aranäs är den största privata fastighetsägaren i Kungsbacka, med ett innehav av ca 2100 lägenheter samt ett stort antal lokaler. Från Vitec har de en heltäckande lösning med system för hyresadministration, teknisk förvaltning, kundservice, verksamhetsanalys och energi – system som ger stöd i vardagen när Aranäs genomför omfattande nybyggnations- och renoveringsprojekt.

Läs hela artikeln »

STENUNGSUNDSHEM

Stenungsundshem AB äger och förvaltar bostäder och lokaler i Stenungsund. Bolaget har funnits sedan 1953 och de är idag kommunens största fastighetsägare. Under de senaste åren har Stenungsundshem lagt mycket tid på att planera det nya projektet Solgårdsterrassen, och de första spadtagen på detta omfattande bygge tar de redan nu efter sommaren.

Läs hela artikeln »

LYCKSELE BOSTÄDER

Lycksele Bostäder AB är ett kommunalägt bostadsbolag med fastigheter i Lycksele centralort och Örträsk. De äger och förvaltar totalt ca 1300 lägenheter och 120 lokaler. De har nyligen kommit igång med Vitec Hyra och Vitec Teknisk Förvaltning, efter många år med det äldre Vitec-systemet Vertex. De har även kompletterat Vitec Hyra med Elektronisk Signering.

Läs hela artikeln »

TROSA FIBERNÄT

Trosa Fibernät uppstod 2009 som ett dotterbolag till Trosabygdens bostäder AB. Genom denna sammanslagning har Trosa Fibernät gått ifrån att administrera kunder i Excel-ark, på post-it-lappar, i sms och kom-ihåg i huvudet till att nu ha ett fullvärdigt system från Vitec som sköter allt.

Läs hela artikeln »

HEIMSTADEN

Heimstaden AB är ett av Sveriges största privata bostadsfastighetsbolag och förvaltar cirka 20.000 lägenheter i hela Sverige, med stadig tillväxt. De har många års samarbete med Vitec i ryggen och har nyligen gjort en omfattande resa där de lämnat Vitecs äldre produkter bakom sig för att fortsätta in i nyare programvara från Vitec.

Läs hela artikeln »

BOSTJÄRNAN

Bostjärnan AB är ett familjeföretag som har förvaltat egna hyresfastigheter i mer än 45 år. De har sammanlagt ca 1500 bostadslägenheter och verksamhet på två orter i Sverige. Under åren har flera av både rutinerna och processerna skiljt sig åt mellan orterna och i vissa fall inneburit dubbelt arbete. Det här var något som Bostjärnan bestämde sig för att göra något åt i början av 2015.

Läs hela artikeln »

NY PÅ VITEC - NY I SVERIGE

För två och ett halvt år sedan lämnade Mahmoud Oubaid, konsult på Vitec, staden Aleppo bakom sig, och med den även sin fru och sina två små barn. Han anlände till Sverige med så gott som ingenting på fickan. Han lyckades få uppehållstillstånd i Sverige och under åren som följt sedan Mahmoud för sista gången såg Aleppos silhuett försvinna bakom sig så har han kämpat för att bygga en vardag i ett nytt land, med ett nytt språk och en helt annan kultur.

Läs hela artikeln »

AB KRISTIANSTADBYGGEN

AB Kristianstadbyggen – vanligen förkortat ABK – är Kristianstads största bostadsbolag som förvaltar cirka 8900 bostäder och 300 kommersiella lokaler. De har sedan tidigare Vitec’s fastighetssystem för uthyrning, hyresadministration och teknisk förvaltning. De har nyligen tecknat avtal för att ansluta sig till Boplats Sverige, som kan liknas vid ett Hemnet för hyresrätter, och ska dessutom under det här kvartalet uppgradera från Vertex Fastighet till Vitec’s nya produkter Vitec Hyra och Teknisk Förvaltning.

Läs hela artikeln »

HELSINGBORGSHEM

När Charlotte Albertsson, Affärsområdeschef på Helsingborgshem AB, först hördes talas om Boplats Sverige så hade de nyligen fått ett uppdrag från styrelsen att utreda frågan om kommunal bostadskö alternativt marknadsplats som skulle underlätta för den som sökte bostad. När det sedan blev dags att hitta en teknisk lösning så föll valet på den då nystartade sajten Boplatssverige.se.

Läs hela artikeln »

HÄSSLEHEM

Hässlehem är ett kommunalägt bostadsbolag som äger och förvaltar cirka 1900 lägenheter i Hässleholms kommun. De har under 2016 skrivit på avtal för en helhetslösning från Vitec, med produkter som stödjer hyresadministration, uthyrning, teknisk förvaltning och energiuppföljning. De har valt hela lösningen som molntjänst, för att alltid kunna arbeta i den senaste versionen med de senaste uppdateringarna. Hässlehem ser fram emot att kunna använda de nya programmen, även om vägen dit kantas av utmaningar.

Läs hela artikeln »

SVEVIA

Svevia Fastighet har sedan tidigare Vitec Hyra och startade i januari 2016 ett projekt för att implementera Vitec Energiuppföljning. Huvudsyftet med implementeringen var att förenkla sin vidarefakturering. För de flesta kunder som implementerar Vitec Energiuppföljning så är tanken främst att använda det till just energiuppföljning, men när Svevia Fastighet skrev på avtalet så var tanken lite annorlunda. De ville använda programvaran till att förenkla sin vidarefakturering, genom att integrera programmet med Vitec Hyra.

Läs hela artikeln »

AFA FASTIGHETER

I september 2015 startades ett stort projekt för AFA Fastigheter. Tillsammans med Vitecs projektgrupp, ledd av Gudrun Nordström, påbörjades konverteringen från Vitec Nova till Vitec Hyra, samt att flytta alla system till Vitec Molntjänst. Vitec Teknisk Förvaltning och Vitec Energiuppföljning ingår också i affären som följande delprojekt.

Läs hela artikeln »

KRAMBO

Krambo Bostads AB har sedan många år haft Vitecs system Vertex Fastighet. I februari 2016 kom de i mål med uppgraderingen av samtliga programvaror till Vitec Fastighet. Projektet påbörjades för över sex månader sedan. ”Mycket av tiden i projektet har gått åt att rensa i register och säkerhetsställa en så bra konvertering som möjligt” säger David Berglund, IT-ansvarig på Krambo.

Läs hela artikeln »

FÖRVALTAREN

Sundbybergs kommunala fastighetsbolag Fastighets AB Förvaltaren är nu i mål med sitt nya verksamhetssystem. Det har varit ett omfattande projektarbete som pågått i 1,5 år. Det var en väl genomförd upphandling som konsultbolaget Meta hjälpte Förvaltaren med. Vitec vann upphandlingen som räknas som ett av de större programvaruprojekten i fastighetsbranschen under 2015.

Läs hela artikeln »

PROJEKT PÅ GYMMET

När det kommunala bostadsbolaget Kalmarhem blev kund till Vitec Fastighet i höstas började resan mot ett nytt effektivt processtöd för flera områden inom uthyrning. Samtidigt tog implementationsprojektet en ny form: träna – äta – möta – på gymmet!

Läs hela artikeln »

MODERN FÖRVALTNING

Klicka på filmen för att följa med Benny Fägerstad, utvecklingschef på Futurum Fastigheter i Örebro.

Publicerat december 2014

MITT ALBY

Kan man älska miljonprogrammet? En av de mer uppmärksammade bostadsaffärerna under förra året var Mitt Albys köp av 1300 lägenheter från kommunala Botkyrkabyggen. Eftersom det handlade om medborgarnas boende var den sociala dimensionen en viktig del av affären. Det privata bolaget säger sig vara ett ”samhällsorienterat” företag. Vi träffade vd Mathias Tegefjord för att reda ut vad det egentligen innebär.

Läs hela artikeln »

FRAMTIDENS BOSTADSFÖRVALTNING

Ännu mer mobil servicepersonal, videokommunikation och kylskåp som felanmäler sig själva. Framtidens bostadsförvaltning kommer att göra stor skillnad för både fastighetsbolag och hyresgäster. Redan idag har reparatörer direkt tillgång till alla system ute hos kunderna – som i sin tur lätt kan fixa en felanmälan i en mobilen eller på webben. Och det här är bara början, menar Charlotte Ekfeldt, affärsutvecklingschef på Botkyrkabyggen.

Läs hela artikeln »