Arne Lorentzon väljer Vitec Energiuppföljning som molntjänst

28 november 2017

För att effektivisera sin driftsuppföljning väljer Arne Lorentzon Vitec Energiuppföljning som molntjänst.

Arne Lorentzon äger, förvaltar och förädlar fastigheter genom 10 olika bolag. De startade sitt första bolag 1968 och sedan dess har verksamheten befunnit sig i expansion och utveckling. Idag hyr de ut lokaler och lägenheter i totalt 25 fastigheter med en total yta på ca 175 000 m2 i främst Skövde. Deras totala bestånd utgörs även av fastigheter i fyra andra kommuner; Mariestad, Kalmar, Lund och Malmö.

Arne Lorentzon har sedan tidigare system från Vitec för hyresadministration och ekonomi som de nu kompletterar med nedan produkter för energiuppföljning. De har valt molntjänstlösningen för att alltid ha den senaste versionen av sin programvara. 

Vitec Energiuppföljning
Programmet erbjuder förutom kontroll, även stöd för att hitta avvikande energianvändning och underlättar analysen så att du kan agera för att enklare göra rätt insatser för att spara energi och effekt och med det pengar. 

I korthet erbjuder Vitec Energiuppföljning:

  • Nyckeltalsanalys
  • Effektsignatur
  • Kostnadsuppföljning
  • Budgetsimulering
  • Dynamisk export till Excel
  • Schemalagda tjänster
  • Miljöredovisning
  • Export till Word och PDF
  • Avancerade rapporter

Läs mer >>

Vitec Miljömodul
För att redovisa hållbarhet och analysera förändringar väljer Arne Lorentzon även Vitec Miljömodul. Med denna produkt kan du på ett enkelt sätt redovisa och målstyra miljöbelastningen för alla typer av miljöpåverkande utsläpp. Genom företagsspecifika förbrukningsslag är det även möjligt att rapportera all energianvändning för den egna verksamheten. Miljöutsläppen redovisas i utförliga rapporter som diagram eller tabeller, grafiskt, normalårskorrigerat, prognosberäknat eller som nyckeltal. 
Läs mer >>

Vitec Molntjänst
Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta
Andrew Kungsdahl, Vitec
070-796 35 14

Länkar:
Arne Lorentzon AB >>
Fler kundnyheter >>