Borlänge kommun uppgraderar och kompletterar

14 februari 2018

Borlänge kommun uppgraderar till Vitec Hyra och kompletterar med Teknisk Förvaltning.

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län. I invånarantal är kommunen den näst största i Dalarnas län med 51 710 invånare. I kommunens verksamhet ingår de kommunala bolagen Norra Backa i Borlänge AB, Borlänge Kommuns Förvaltnings AB, AB Borlänge Energi, AB Stora Tunabyggen, Fastighets AB Hushagen och Maserhallen AB. Nu har kommunen uppgraderat sitt äldre hyresadministrationssystem Vitec Nova till Vitec Hyra och samtidigt kompletterat med Vitec Teknisk Förvaltning. 

Vitec Hyra
Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel. 
Läs mer här >>

Vitec Teknisk Förvaltning
Vitec Teknisk Förvaltning hanterar inre och yttre underhåll, felanmälan, besiktning, drift, rondering och kontroller. Planering kan göras per vecka, månad och år med aktiviteter som bemannas med resurser. Prissatt tillval och hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll hanteras också i systemet. Systemstöd finns för analys av underhållsbehov i såväl tid som kostnader.
Läs mer >>

För mer information kontakta
Anders Thörn, Vitec
070-016 02 91

Länkar
Borlänge kommun >>
Fler kundnyheter >>