CBRE GWS har implementerat Vitec Teknisk Förvaltning

27 november 2018

För att effektivisera sin tekniska förvaltning och underhåll har CBRE implementerat Vitec Teknisk Förvaltning som molntjänst.

Globala arbetsplatslösningar (Global Workplace Solutions, GWS) är en avdelning inom CBRE som levererar industriledande fastighetsförvaltning, projektledning, transaktions- och portföljtjänster samt konsulttjänster. De stöttar innehavare genom hela fastighetens livscykel: från fastighetssökande till planering och förvärv, design och konstruktion, fastighetsunderhåll och fastighetsförvaltning, vidareutveckling och slutligen, avyttring av tillgångar. Nu har de implemeterat nedan produkter från Vitec och valt molntjänstlösningen för att alltid arbeta i den senaste versionen av sin programvara.

Vitec Teknisk Förvaltning
Vitec Teknisk Förvaltning hanterar inre och yttre underhåll, felanmälan, besiktning, drift, rondering och kontroller. Planering kan göras per vecka, månad och år med aktiviteter som bemannas med resurser. Prissatt tillval och hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll hanteras också i systemet. Systemstöd finns för analys av underhållsbehov i såväl tid som kostnader.
Läs mer >>

Vitec Teknisk Förvaltning App
Många funktioner i Teknisk Förvaltning finns tillgängliga på mobila enheter som appar för mobiler och surfplattor. CBRE har valt Teknisk Förvaltning app för ärende.
Läs mer >>

Vitec Molntjänst
Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta
Andrew Kungsdahl, Vitec
070-796 35 14

Länkar
CBRE GWS Sweden AB >>
Fler kundnyheter >>