Diös väljer Vitec Hyra

6 december 2017

För att effektivisera sin hyresadministration väljer Diös att uppgradera till Vitec Hyra.

Med cirka 347 fastigheter, en uthyrningsbar yta om cirka 1 580 000 kvm och ett marknadsvärde som uppgår till cirka 19 mdkr är Diös norra Sveriges största privata fastighetsbolag. Deras marknad sträcker sig från Borlänge i söder till Luleå i norr. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap.
Diös har sedan tidigare Vitecs system för hyresadministration, uthyrning, ekonomi, ekonomisk uppföljning, kundservice, driftsuppföljning, förvaltning och underhåll. Nu har de uppgraderat sitt äldre hyresadministrationssystem Vitec Nova till Vitec Hyra.

Vitec Hyra
Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel. 
Läs mer här >>

För mer information kontakta 
Anders Thörn, Vitec
070-016 02 91

Länkar
Diös Fastigheter AB >> 
Fler kundnyheter >>