Gnestahem uppgraderar och väljer Vitec Molntjänst

12 januari 2018

Gnestahem uppgraderar till Vitec Hyra och flyttar hela sin produktinstallation till Vitec Molntjänst.

Gnestahem är ett kommunalägt bostadsbolag som äger och förvaltar 890 lägenheter varav ca. 800 ligger i Gnesta tätort. De har också ett 20-tal kommersiella lokaler i Gnesta Kommun. 35 personer arbetar på bolaget inom områdena ledning, förvaltning, lokalvård, kundservice och ekonomi. 
Gnestahem har sedan tidigare Vitecs system för hyresadministration, uthyrning, kundservice, webbplats, förvaltning och underhåll. Nu uppgraderar de sitt äldre hyresadministrationssystem Vitec Nova till Vitec Hyra och har valt molntjänstlösningen för att alltid arbeta i den senaste versionen av sin programvara. De väljer samtidigt att flytta hela sin installation av produkter till Vitec Molntjänst.

Vitec Hyra
Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel. 
Läs mer här >>

Vitec Molntjänst
Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta
Tommy Olsson, Vitec
070-796 35 07

Länkar:
Gnestahem AB >>
Fler kundnyheter >>