Hässlehem väljer Vitec Kunskap

27 augusti 2019

Genom Vitec Kunskap får Hässlehem utbildning i sina Vitec-produkter och har alltid tillgång till den senaste informationen om dem.

Hässlehem är ett kommunalägt bostadsbolag som äger och förvaltar cirka 1900 lägenheter i Hässleholms kommun. De erbjuder ett tryggt och trivsamt boende med ett varierat utbud av hyreslägenheter. Det övergripande målet för verksamheten är att vara ett bostadsbolag som uppfattas som tryggt och trivsamt med hög servicegrad och kvalitet. Bolaget omsätter cirka 140 miljoner kronor och har 27 anställda.

Hässlehem har sedan tidigare Vitecs produkter för sin hyresadministration, uthyrning, kundservice, hemsida, tekniska förvaltning och energiuppföljning. Nu har de kompletterat sin installation med Vitec Kunskap.

Vitec Kunskap

Vitec Kunskap är vårt nya webbaserade utbildningsprogram. Genom Vitec Kunskap erbjuder vi utbildning på ett enkelt och tillgängligt sätt och vi säkerställer att du alltid har tillgång till den senaste informationen om våra produkter.

Vitec Kunskap omfattar:

  • Webbinarium
  • Filmguider och Textguider
  • Utbildningspaket
  • Inspelade Nyhetsgenomgångar 

Läs mer >>

För mer information kontakta
Åsa Rosén, Vitec 
076-545 38 21

Länkar
Hässlehem AB >>
Fler kundnyheter >>