Hässleholms kommun väljer Vitec Energiuppföljning

26 januari 2018

För att effektivisera sin driftuppföljning väljer Hässleholms kommun Vitec Energiuppföljning som molntjänst.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt både i Sverige och i Öresundsregionen. Kommunen har cirka 4 000 anställda och i kommunen finns det idag cirka 5 300 etablerade företag och cirka 5 800 arbetsplatser. Dagligen arbetspendlar drygt 12 400 personer till och från kommunen. Hässleholms kommun har sedan tidigare Vitecs produkter för sin hyresadministration och tekniska förvaltning. Nu har de uppgraderat sitt äldre driftuppföljningssystem E4 till nedan produkter och valt molntjänstlösningen.

Vitec Energiuppföljning
Programmet erbjuder lösningar för att reducera energianvändningen. Du kan bland annat identifiera källor till avvikande förbrukning genom jämförelser av liknande fastigheter, se målförbrukning och mäta mot uppsatta mål.

I korthet erbjuder Vitec Energiuppföljning:

  • Nyckeltalsanalys
  • Effektsignatur
  • Kostnadsuppföljning
  • Budgetsimulering
  • Dynamisk export till Excel
  • Schemalagda tjänster
  • Miljöredovisning
  • Export till Word och PDF
  • Avancerade rapporter

Läs mer >>

Mätaravläsning App
För att effektivisera avläsningen kompletterar Hässleholms kommun med Vitec Mätaravläsning app. Med appen nås funktionen mätaravläsning och du kan snabbt registrera värme-, el- och vattenförbrukning i programmet via en mobiltelefon eller surfplatta. En rimlighetskontroll görs direkt vid avläsningstillfället och i displayen kan du se föregående månads mätarställning samt den förväntade.
Läs mer >>

Vitec Miljömodul
För att redovisa hållbarhet och analysera förändringar väljer Hässleholms kommun även Vitec Miljömodul. Med denna produkt kan du på ett enkelt sätt redovisa och målstyra miljöbelastningen för alla typer av miljöpåverkande utsläpp. Genom företagsspecifika förbrukningsslag är det även möjligt att rapportera all energianvändning för den egna verksamheten. Miljöutsläppen redovisas i utförliga rapporter som diagram eller tabeller, grafiskt, normalårskorrigerat, prognosberäknat eller som nyckeltal. 
Läs mer >>

Vitec Molntjänst
Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta
Åsa Rosén, Vitec
076-545 38 21

Länkar:
Hässleholm kommun >>
Fler kundnyheter >>