HEBA Fastighets AB väljer Vitec Kunskap

8 juni 2018

Genom Vitec Kunskap får HEBA utbildning i sina Vitec-produkter och har alltid tillgång till den senaste informationen om dem.

HEBA bildades redan 1952, då byggmästarna Karl Holmberg och Folke Ericsson gick samman och bildade det nya gemensamma företaget vars namn står för Holmberg Ericsson Byggnads AB. HEBA med koncernföretag hade vid halvårsbokslutet juni 2017 ett fastighetsbestånd omfattande 66 fastigheter, varav 4 är samhällsfastigheter och 1 projektfastighet. Samtliga är belägna i Stockholms stad, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun och Täby kommun. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 232 100 kvm. Koncernen har 3 128 bostadslägenheter och 299 lokaler. HEBA har sedan tidigare Vitecs program för hyresadministration, uthyrning, ekonomisk uppföljning, kundservice, teknisk förvaltning och underhåll. Nu kompletterar de sin installation med Vitec Kunskap. 

Vitec Kunskap
Vitec Kunskap är vårt nya webbaserade utbildningsprogram. Genom Vitec Kunskap erbjuder vi utbildning på ett enkelt och tillgängligt sätt och vi säkerställer att du alltid har tillgång till den senaste informationen om våra produkter.

Vitec Kunskap omfattar

  • Webbinarium
  • Filmguider och Textguider
  • Utbildningspaket
  • Inspelade Nyhetsgenomgångar

Läs mer >>

För mer information kontakta
Anders Thörn, Vitec
070-016 02 91

HEBA Fastighets AB >>
Fler kundnyheter >>