Intea väljer Vitec Hyra som molntjänst

5 februari 2018

För att effektivisera sin hyresadministration väljer Intea Vitec Hyra som molntjänst.

Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Bolaget växer kontinuerligt och det totala fastighetsinnehavet uppgick per 30 september 2017 till 4,6 miljarder kronor. Portföljen består av fastigheter med över 90 procent offentliga hyresgäster, så som universitet, högskolor och rättsväsendet. Nu har de implementerat Vitec Hyra och har valt molntjänstlösningen för att alltid arbeta i den senaste versionen av sin programvara. 

Vitec Hyra
Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel. 
Läs mer här >>

Vitec Molntjänst
Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta
Åsa Rosén, Vitec
076-545 38 21

Länkar:
Intea AB >>
Fler kundnyheter >>