Ivar Kjellberg Fastighets AB väljer Vitec Molntjänst

10 januari 2018

Ivar Kjellberg flyttar hela sin Vitec-installation till Vitec Molntjänst.

Ivar Kjellberg Fastighets AB är ett medelstort fastighetsföretag verksamt i Göteborgsregionen. Företaget är en del av koncernen Ivar Kjellberg AB som äger och förvaltar 42 fastigheter om 119 000 kvm. Fastighetsbeståndet omfattar ca 1 350 bostadslägenheter i Göteborg samt ca 17 000 kvm kommersiella lokaler och ca 690 garage- och parkeringsplatser. De är en aktiv byggherre för nyproduktion och förädling i fastighetsbeståndet. Koncernen äger också byggbolaget Ivar Kjellbergs Byggnads AB samt 50 procent av Fastighetsbolaget Aranäs.

Nu flyttar Ivar Kjellberg sin installation av nedanstående produkter till Vitec Molntjänst för att alltid arbeta i den senaste versionen av sin programvara. 

Vitec Molntjänst
Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

Vitec Hyra
Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel. 
Läs mer här >>

Vitec Verksamhetsanalys
Vitec Verksamhetsanalys är ett system som kopplar ihop olika system inom fastighetsförvaltning och ekonomisystem och kan därigenom skapa uppföljningar i flera dimensioner. Du skapar nyckeltal som är intressanta för din verksamhet och programmet analyserar utfall och jämförelser och presenterar sammanställningarna på ett överskådligt sätt. Du kan också hålla ihop budgetarbetet och följa upp prognoser.
Läs mer >>

Vitec Marknad
Med Vitec Marknad effektiviseras uthyrningsarbetet av lediga objekt. Systemet hanterar objekt, sökande, erbjudande, matchning, statistik och rapporter. Sökande kan via Internet anmäla sitt intresse för passande objekt och systemet hanterar sedan de sökande i önskad prioritetsordning och matchar dem mot lediga objekt. Erbjudanden kommuniceras sedan till de sökande, som även själva kan bevaka sina erbjudanden på hemsidan. Lösningen ger sökande och uthyrare möjlighet att arbeta i samma system.
Läs mer >>

Vitec Kundservice
Med Vitec Kundservice kan hyresgäster på ett enkelt sätt via Internet ta del av information om sina hyresobjekt och få tillgång till funktioner och tjänster som att se aktuella aviseringar, historik och saldo. Vidare kan de göra felanmälningar både för samtliga objekt som de hyr och även för tillhörande allmänna utrymmen. Det finns också en färdig lösning för hantering av HLU. Möjlighet finns till fler tjänster via integration med andra system. Exempel på detta är tvättstugebokning och förbrukningssystem där hyresgäster kan följa upp sin elförbrukning med mera.
Läs mer >>

Vitec Teknisk Förvaltning
Vitec Teknisk Förvaltning hanterar inre och yttre underhåll, felanmälan, besiktning, drift, rondering och kontroller. Planering kan göras per vecka, månad och år med aktiviteter som bemannas med resurser. Prissatt tillval och hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll hanteras också i systemet. Systemstöd finns för analys av underhållsbehov i såväl tid som kostnader.
Läs mer >>

Vitec Teknisk Förvaltning App
Många funktioner i Teknisk Förvaltning finns tillgängliga på mobila enheter som appar för mobiler och surfplattor. Ivar Kjellberg har Teknisk Förvaltning app för ärende, besiktning samt kontroller och rondering.
Läs mer >>

Vitec Energiuppföljning
Programmet erbjuder förutom kontroll, även stöd för att hitta avvikande energianvändning och underlättar analysen så att du kan agera för att enklare göra rätt insatser för att spara energi och effekt och med det pengar. 

I korthet erbjuder Vitec Energiuppföljning:

  • Nyckeltalsanalys
  • Effektsignatur
  • Kostnadsuppföljning
  • Budgetsimulering
  • Dynamisk export till Excel
  • Schemalagda tjänster
  • Miljöredovisning
  • Export till Word och PDF
  • Avancerade rapporter

Läs mer >>

För mer information kontakta
Hélène Larsson-Schöön, Vitec
070-633 12 60

Länkar:
Ivar Kjellberg Fastighets AB >>
Fler kundnyheter >>