Kävlinge kommun väljer Vitec Energiuppföljning

16 augusti 2018

För att effektivisera sin driftsuppföljning har Kävlinge kommun uppgraderat till Vitec Energiuppföljning som molntjänst.

Kävlinge kommun är en kommun i Skåne län. För att verksamhetsmässigt hantera kommunens skolor, äldreomsorg, ekonomi, vatten, avlopp, bostadsplanering, bibliotek, fritidsanläggningar och mycket annat finns en organisation med cirka 2000 anställda. Kävlinge kommun har sedan tidigare Vitecs äldre system E4 för sin driftsuppföljning. Nu har de uppgraderat det till Vitec Energiuppföljning med nedan moduler. De har valt molntjänstlösningen för att alltid ha den senaste versionen av sin programvara. 

Vitec Energiuppföljning
Programmet erbjuder lösningar för att reducera energianvändningen. Du kan bland annat identifiera källor till avvikande förbrukning genom jämförelser av liknande fastigheter, se målförbrukning och mäta mot uppsatta mål.

I korthet erbjuder Vitec Energiuppföljning:

  • Nyckeltalsanalys
  • Effektsignatur
  • Kostnadsuppföljning
  • Budgetsimulering
  • Dynamisk export till Excel
  • Schemalagda tjänster
  • Miljöredovisning
  • Export till Word och PDF
  • Avancerade rapporter

Läs mer >>

Mätaravläsning App
För att effektivisera avläsningen kompletterar Kävlinge kommun med Vitec Mätaravläsning app. Med appen nås funktionen mätaravläsning och du kan snabbt registrera värme-, el- och vattenförbrukning i programmet via en mobiltelefon eller surfplatta. En rimlighetskontroll görs direkt vid avläsningstillfället och i displayen kan du se föregående månads mätarställning samt den förväntade.
Läs mer >>

Vitec Miljömodul
För att redovisa hållbarhet och analysera förändringar väljer Kävlinge kommun även Vitec Miljömodul. Med denna produkt kan du på ett enkelt sätt redovisa och målstyra miljöbelastningen för alla typer av miljöpåverkande utsläpp. Genom företagsspecifika förbrukningsslag är det även möjligt att rapportera all energianvändning för den egna verksamheten. Miljöutsläppen redovisas i utförliga rapporter som diagram eller tabeller, grafiskt, normalårskorrigerat, prognosberäknat eller som nyckeltal. 
Läs mer >>

Vitec Molntjänst
Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta
Yvonne Staberg, Vitec
070-796 35 24

Länkar:
Kävlinge kommun >>
Fler kundnyheter >>