Leksandsbostäder uppgraderar och kompletterar

9 juli 2018

För att effektivisera sin uthyrning och kundservice har Leksandsbostäder uppgraderat till nya produkter från Vitec.

Leksandsbostäder är ett kommunalt bostadsföretag. Förutom det egna fastighetsbeståndet har de även förvaltningsuppdrag för Leksands kommun för fastigheter, gator och vägar. Bolaget äger 939 lägenheter och 52 lokaler. Ytorna i det egna fastighetsbeståndet uppgår till 56 722m² bostadsyta, 10 063 m² lokalyta samt 20 080 m² yta i äldreboende. Förutom det egna fastighetsbeståndet sköter fastighetsavdelningen också förvaltningsuppdraget för skolor, förskolor, kulturhus och kommunalhus. Förvaltningsuppdraget omfattar ca 60 000 m² bruttoarea. De är 34 anställda och omsätter ca 120 Mkr.
Leksandsbostäder har sedan tidigare Vitecs produkter för hyresadministration, uthyrning, ekonomisk uppföljning och energiuppföljning. För att effektivisera sin uthyrning och kundservice har de nu uppgraderat och kompletterat med nedan produkter: 

Vitec Marknad
Med Vitec Marknad effektiviseras uthyrningsarbetet av lediga objekt. Systemet hanterar objekt, sökande, erbjudande, matchning, statistik och rapporter. Sökande kan via Internet anmäla sitt intresse för passande objekt och systemet hanterar sedan de sökande i önskad prioritetsordning och matchar dem mot lediga objekt. Erbjudanden kommuniceras sedan till de sökande, som även själva kan bevaka sina erbjudanden på hemsidan. Lösningen ger sökande och uthyrare möjlighet att arbeta i samma system.
Läs mer >>

Vitec Kundservice
Med Vitec Kundservice kan hyresgäster på ett enkelt sätt via Internet ta del av information om sina hyresobjekt och få tillgång till funktioner och tjänster som att se aktuella aviseringar, historik och saldo. Vidare kan de göra felanmälningar både för samtliga objekt som de hyr och även för tillhörande allmänna utrymmen. Det finns också en färdig lösning för hantering av HLU. Möjlighet finns till fler tjänster via integration med andra system. Exempel på detta är tvättstugebokning och förbrukningssystem där hyresgäster kan följa upp sin elförbrukning med mera.
Läs mer >>

För mer information kontakta
Anders Thörn, Vitec
070-016 02 91

Länkar
Leksandsbostäder AB >>
Fler kundnyheter >>