LENY Fastighets AB väljer Vitec Hyra

11 maj 2018

LENY har sitt ursprung i Lennart Nyström Byggnads AB. Byggbolaget var verksamt i Skåne från mitten av 1960-talet fram till en bit in på 1990-talet. I dag omfattar verksamheten förvaltning av 1155 lägenheter och 109 lokaler. 2010 fusionerade Sjöbo Fastighets AB med LENY Fastighets AB och ett hundratal lägenheter tillfördes förvaltningen. I förvaltning ingår också hotell- och restaurangrörelsen Sjöbo Gästgifvaregård.
För att effektivisera sin hyresadministration har LENY nu uppgraderat sin 3L Hyra installation till Vitec Hyra och valt molntjänstlösningen för att alltid arbeta i den senaste versionen av sin programvara. 

Vitec Hyra
Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel. 
Läs mer här >>

Vitec Molntjänst
Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta 
Jesper Törnkrantz, Vitec 
073-660 34 31

Länkar
LENY Fastighets AB >> 
Fler kundnyheter >>