Ljungbybostäder väljer Vitec Kunskap

20 juni 2018

Genom Vitec Kunskap får Ljungbybostäder utbildning i sina Vitec-produkter och har alltid tillgång till den senaste informationen om dem.

Ljungbybostäder ägs till 100% av Ljungby kommun och ingår i kommunkoncernen med Ljungby Holding AB som moderbolag. De äger och förvaltar 1314 lägenheter och ca 200 lokaler. Förvaltad yta är totalt ca 98 000 kvm, uppdelat på ca 80 000 kvm bostäder och ca 18 000 kvm lokaler. De är därmed den största aktören på bostadsmarknaden i Ljungby kommun och verkar i orterna Ljungby, Lagan, Lidhult samt Ryssby. Omsättning låg 2017 på ca 88 MSEK. De är i dagsläget 22 anställda som arbetar med att ge god service åt alla sina hyresgäster.

Ljungbybostäder har sedan tidigare Vitecs program för hyresadministration, uthyrning, kundservice, teknisk förvaltning och underhåll. Nu kompletterar de sin installation med Vitec Kunskap. 

Vitec Kunskap
Vitec Kunskap är vårt nya webbaserade utbildningsprogram. Genom Vitec Kunskap erbjuder vi utbildning på ett enkelt och tillgängligt sätt och vi säkerställer att du alltid har tillgång till den senaste informationen om våra produkter.

Vitec Kunskap omfattar

  • Webbinarium
  • Filmguider och Textguider
  • Utbildningspaket
  • Inspelade Nyhetsgenomgångar

Läs mer >>

För mer information kontakta
Jesper Törnkrantz, Vitec 
073-660 34 31

Ljungbybostäder AB >>
Fler kundnyheter >>