Nordvestor Förvaltning väljer Vitec

9 mars 2018

Nordvestor Förvaltning uppgraderar till Vitec Hyra och kompletterar med fler produkter.

Nordvestor Förvaltning AB äger och förvaltar 20 fastigheter med en uthyrningsbar yta av 41 171 kvm. Fastighetsbeståndet utgörs av såväl bostads- som kommersiella fastigheter. Nordvestor har även ett dotterbolag, Nordvestor Broker AB, Mäklarhuset.
Utöver det egna beståndet bedriver Nordvestor ekonomisk förvaltning för börsnoterade fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare

Nu har de uppgraderat sitt äldre system Vertex Fastighet till Vitec Hyra och har påbörjat implementation av nedan produkter. De har valt molntjänstlösningen för att alltid arbeta i den senaste versionen av sin programvara.

Vitec Hyra
Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel. 
Läs mer här >>

Vitec Kundservice
Med Vitec Kundservice kan hyresgäster på ett enkelt sätt via Internet ta del av information om sina hyresobjekt och få tillgång till funktioner och tjänster som att se aktuella aviseringar, historik och saldo. Vidare kan de göra felanmälningar både för samtliga objekt som de hyr och även för tillhörande allmänna utrymmen. Det finns också en färdig lösning för hantering av HLU. Möjlighet finns till fler tjänster via integration med andra system. Exempel på detta är tvättstugebokning och förbrukningssystem där hyresgäster kan följa upp sin elförbrukning med mera.
Läs mer >>

Vitec Teknisk Förvaltning
Vitec Teknisk Förvaltning hanterar inre och yttre underhåll, felanmälan, besiktning, drift, rondering och kontroller. Planering kan göras per vecka, månad och år med aktiviteter som bemannas med resurser. Prissatt tillval och hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll hanteras också i systemet. Systemstöd finns för analys av underhållsbehov i såväl tid som kostnader.
Läs mer >>

Vitec Teknisk Förvaltning App
Många funktioner i Teknisk Förvaltning finns tillgängliga på mobila enheter som appar för mobiler och surfplattor. Nordvestor har valt Teknisk Förvaltning app för ärende och besiktning.
Läs mer >>

Vitec Kunskap
Vitec Kunskap är vårt nya webbaserade utbildningsprogram. Genom Vitec Kunskap erbjuder vi utbildning på ett enkelt och tillgängligt sätt och vi säkerställer att du alltid har tillgång till den senaste informationen om våra produkter.

Vitec Kunskap omfattar

  • Webbinarium
  • Filmguider och Textguider
  • Utbildningspaket
  • Inspelade Nyhetsgenomgångar

Lär mer >>

Vitec Molntjänst
Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta 
Jesper Törnkrantz, Vitec 
073-660 34 31

Länkar
Nordvestor Förvaltning AB >>
Fler kundnyheter >>